BLOG

Een overzicht van onze nieuwsberichten

« Terug

Vergeet Windows 10, kies voor slimme dienstverlening in de cloud!

network.jpg08 jan

Vergeet Windows 10: kies voor de nieuwe werkplek: een workspace met een portaal dat werkt volgens ons pay-per-use-model zonder investeringen in lokale en centrale hardware.

Nu de beginperiode van Windows 10 voorbij is en de overwegend positieve reacties binnenstromen, denken veel organisaties na over de inzet hiervan. Een veel gehanteerde werkwijze is om één versie over te slaan en dan te upgraden. Windows 8 wordt net als Windows Millennium en Windows Vista vaak beschouwd als zo’n tussenversie. De overstap naar Windows 10 lijkt dus vanzelfsprekend, maar is deze manier van denken nog wel van deze tijd?

De werkplekomgeving bestaat tegenwoordig steeds minder uit een fysiek apparaat zoals een laptop of een werkstation. De nieuwe werkplek is een workspace, een webgebaseerd portaal dat voorziet in centrale toegang tot informatie en specifieke content die gebaseerd is op de functie. Zo’n workspace is toegankelijk vanaf ieder willekeurig device. Met één keer aanmelden is alle toegang geregeld tot persoonlijke informatie, apps en de legacy Windows-applicaties.

Persoonlijk
Binnen de gezondheidszorg is het werken met een workspace vergelijkbaar met een persoonlijk gezondheidsdossier (PGD). Mensen gebruiken het persoonlijke dossier omdat ze daarmee zelf overzicht kunnen houden over hun gezondheid.

De moderne workspace is gebruiksvriendelijk en biedt een persoonlijk dashboard. Naast toegang tot alle apps en legacy Windows-applicaties, zoals het elektronisch patiëntendossier (EPD), bericht het over Business Intelligence (BI) informatie die specifiek is afgestemd op de medewerker. Dit zorgt voor een efficiënte werkomgeving en hoge gebruikerstevredenheid.

Outsourcing
Voor iedere organisatie is het belangrijk om te sturen op de activiteiten waarin zij excelleert. Daarom kiest de zorg ook steeds vaker voor outsourcing van nevenactiviteiten, zoals het beheer van de basis-ICT-infrastructuur van Techni Team. Haar moderne workspace sluit hier perfect op aan. Voor alle infrastructurele componenten wordt de organisatie ontzorgd waardoor de focus automatisch verschuift van technisch beheer naar informatievoorziening. Dit draagt bij aan het optimaal functioneren van de organisatie.

Eindverantwoordelijk
Bij een dergelijk outsourcingsproject is het ook belangrijk om goede afspraken te maken met de Techni Team. Ondanks dat de NEN-normering centraal staat en zij ISO-gecertificeerd zijn, blijft de eigenaar van de informatie – in dit geval de zorgorganisatie – eindverantwoordelijk.

De moderne workspace geeft transparantie in de ICT-infrastructuur. Dankzij het inzicht dat men ermee krijgt op het datagebruik en de toegangsrechten, is snel en eenvoudiger te voldoen aan de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Doordat de workspace en dus de gebruiker gescheiden zijn van de data, kan de beveiliging verbeteren en de regels nauwkeuriger worden nageleefd.

Innovatie
Vanaf de eerste dag dat de internetbrowser bestaat, spreekt de ICT-wereld over een webgebaseerde werkplek. In dat opzicht is de moderne workspace geen vernieuwing. Toch is de ICT-wereld veranderd doordat ICT een andere rol binnen de organisatie heeft gekregen: van techniek naar ondersteuning. In jargon: een ‘business enabler’. Deze verandering vraagt om een bredere ondersteuning van devices en genereert een onderscheid tussen applicaties en apps. De workspace is voor al deze componenten het centrale toegangspunt tot data via uiteenlopende apparatuur.

Pay per use
De moderne workspace draagt ook bij aan kostenbesparing, doordat het werkt volgens ons pay-per-use-model. Er wordt op basis van functionele werkplek afgerekend in plaats van via een licentie. Door een bestaande Windows-applicatie uit te breiden met een webgebaseerde business-app kan bespaard worden op infrastructuurcomponenten en licentiekosten. Bijvoorbeeld: verzorgenden kunnen dan zonder een remote-desktop-infrastructuur snel en eenvoudig cliëntinformatie raadplegen en bewerken vanaf een mobiel apparaat.

Blijf niet hangen in het oude denken en ga de innovatie in de zorg aan. Een moderne workspace biedt een persoonlijke toegang tot apps en business-informatie in een voordelig en flexibel betalingsmodel. Kies daarom voor de ICT en VoIP concepten van Techni Team!

« Terug

Deel dit bericht

Visie en kwaliteit

In de samenwerking, gaan we zo efficiënt mogelijk te werk. We trekken graag tijd uit voor strategisch overleg met onze klanten.

Meer over kwaliteit

Direct Support

De Techni Team systeembeheerders staan dagelijks klaar om u te ondersteunen bij het gebruik van uw ICT-middelen.

Download Teamviewer

Contact

Techni Team
Schietboom 2
3905 TD Veenendaal

t: 0318 - 57 43 95
f: 0318 - 57 61 85
e: info@techniteam.nl
www.techniteam.nl

      

Informatiebeveiliging

Techni Team heeft een Informatiebeveiligingsbeleid (IBB) opgesteld. Dit beleid is te downloaden via de downloadpagina. Het ISMS van Techni Team is gecertificeerd voor NEN7510-1:2017 en ISO/IEC 27001:2017.

ICT WaarborgISO 27001 DigitrustNEN 7510 DigitrustNictiz gekwalificeerd
Scroll naar boven