« Terug

T3, voor veilige gegevensuitwisseling

Logo T3 HQ PNG.png28 feb

- Welke persoonsgegevens verwerkt u en met welk doel?

- Welke technische èn organisatorische maatregelen neemt u ter bescherming van die gegevens?

- Wat is het protocol indien er onverhoopt een inbreuk op die beveiligingsmaatregelen plaatsvindt?

Goede vragen waarop de wetgever van u een passend antwoord eist. De Wbp bepaalt onder meer dat persoonsgegevens door middel van passende technische en organisatorische maatregelen moeten worden beveiligd. De gegevens moeten daarom niet alleen technisch worden beschermd tegen onrechtmatige toegang van derden, maar er dient ook voor gezorgd te worden dat de gegevens uitsluitend toegankelijk zijn voor die interne disciplines die de gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun taken. Ook moet u met alle leveranciers van ‘distributiegereedschap’ bij u mogelijk in gebruik, zoals Google, WeTransfer, Dropbox, etc een bewerkersovereenkomst sluiten.
Daarnaast zijn veel van de huidig in gebruik zijnde gereedschappen zoals WeTransfer en Dropbox technisch onvoldoende beveiligd en voldoen daarmee niet aan de eisen die de wet stelt ten aanzien van het verwerken van bijzonder persoonsgegevens.

Techni Team heeft hiervoor een passende oplossing: Techni Team Transfer, kortweg T3.

T3 is een door Techni Team ontwikkeld en gehoste down- en uploaddienst waarmee bestanden tot 50 gigabyte uitgewisseld kunnen worden. Met T3 kunnen bestanden en documenten worden uitgewisseld op een gebruikersvriendelijke en uiterst veilige manier, die in alle situaties voldoet aan de eisen die de wet stelt.

Uw gegevens uitwisselen met Techni Team Transfer. Wel zo veilig.

« Terug

Deel dit bericht

Scroll naar boven