« Terug

Omgaan met de Meldplicht Datalekken

datalekken.jpg25 apr

Sinds 1 januari 2016 is een wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van kracht die een meldplicht regelt voor datalekken. Deze meldplicht houdt in dat bedrijven, overheden en andere organisaties die persoonsgegevens verwerken, datalekken moeten melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens (voorheen het College Bescherming Persoonsgegevens), en in bepaalde gevallen ook aan de betrokkene. De betrokkene is diegene van wie persoonsgegevens zijn gelekt. Het gaat hierbij om datalekken waarbij er kans is op verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens.

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft beleidsregels voor de meldplicht datalekken opgesteld. De bedrijven, overheden en andere organisaties tot wie de meldplicht datalekken zich richt, moeten zelf een beredeneerde afweging maken of een concreet datalek dat hen ter kennis komt onder het bereik van de wettelijke meldplicht valt. Doel van deze beleidsregels is om hen daarbij te ondersteunen. Deze beleidsregels dienen tevens als uitgangspunt voor het handhavingsbeleid van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bij Techni Team zijn we op dit onderwerp intensief bezig geweest de afgelopen tijd. Gelukkig is ‘veiligheid van data’ al vele jaren speerpunt van het beleid bij Techni Team. Zodoende hoeven onze klanten zich weinig zorgen te maken als het gaat om het transport en de opslag van data via resp. op onze infrastructuur.

Daarmee is echter zeker niet alles gezegd. Uit ervaring weten wij dat de risico’s op datalekken zich op tal van manieren bij onze klanten kunnen manifesteren dan wel prominent aanwezig zijn. Denk daarbij aan het verliezen van een datadrager, het slordig omgaan met logingegevens, het gebruik onveilige e-mailgereedschappen, het ontbreken van een bewerkersovereenkomst en noem zo maar op.

In dat kader is Techni Team bezig een dienst te ontwikkelen die onze klanten op een soepele manier en zo goed als mogelijk beschermt tegen de risico’s van datalekken. In een volgende nieuwsbrief zullen we u hierover nader berichten.

« Terug

Deel dit bericht

Scroll naar boven