« Terug

Veilige informatie-uitwisseling: Is uw bedrijf voorbereid?

TT-Transfer kluis.pngwoensdag 20 april 2016 09:49

De inwerkingtreding van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, zoals besproken in het artikel 'Meldplicht Datalekken', kan voor uw bedrijf aanleiding zijn om te beoordelen of u (nog) voldoet aan de privacyregels.

De inwerkingtreding van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, zoals besproken in het artikel 'Meldplicht Datalekken', kan voor uw bedrijf aanleiding zijn om te beoordelen of u (nog) voldoet aan de privacyregels. Welke gegevens verwerkt u en met welk doel? Welke – technische èn organisatorische – maatregelen neemt u ter bescherming van die gegevens? En wat is het protocol indien er onverhoopt een inbreuk op die beveiligingsmaatregelen plaatsvindt?

De Wbp bepaalt (onder meer) dat persoonsgegevens door middel van passende technische en organisatorische maatregelen dienen te worden beveiligd. De gegevens moeten derhalve niet alleen op technische wijze worden beschermd tegen toegang door derden, maar er dient bijvoorbeeld intern voor gezorgd te worden dat de gegevens uitsluitend toegankelijk zijn voor die disciplines die de gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun taken.

Onze klanten vroegen om een goede oplossing voor het fenomeen: ‘Hoe kunnen wij op een juiste en veilige manier data / informatie uitwisselen?‘

Ons antwoord: TT-Transfer

TT-Transfer is een door Techni Team ontwikkeld en gehoste down- en uploaddienst waarmee bestanden tot 50 gigabyte uitgewisseld kunnen worden.
Met deze dienst kunnen foto’s, muziek, presentaties, video's, maar vooral gevoelige informatie veilig uitgewisseld worden met geselecteerde ontvangers.

Wij gaan graag het gesprek met u aan om de mogelijkheden te bespreken.

« Terug

Scroll naar boven