Cookie- en privacyverklaring

Gegevens
Techni Team ICT B.V.
Newtonstraat 2
3902 HP Veenendaal
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 30216755

Contactpersoon voor privacy-zaken is de heer a. Vlot.

De verdere (contact)gegevens zijn te vinden op de websites: www.techniteam.nl In deze Privacyverklaring duiden wij onszelf aan met “ons”, “wij”, “we” of “onze”. Website Als wij het hebben over de website dan wordt daarmee de bovengenoemde website bedoeld.

Website
Als wij het hebben over de website dan wordt daarmee de bovengenoemde website bedoeld.

Persoonsgegevens
a. Algemeen en doelen.

De verwerking van persoonsgegevens door ons gebeurt ten behoeve van een aantal doelen.

 1. Het eerste doel is de verwerken van persoonsgegevens van onze klanten en toeleveranciers, ter uitvoering van de overeenkomsten die wij met hen sluiten. Wij moeten immers contact onderhouden met onze klanten en toeleveranciers, een overeenkomst met ze sluiten en die uitvoeren en kunnen factureren.
 2. Het tweede doel is dat we persoonsgegevens verwerken als we informatie van een relatie opvragen bij een kredietinformatiebureau. We doen dit op grond van gerechtvaardigd belang.
 3. Het derde doel is dat we persoonsgegevens van onze relaties verwerken voor het verzenden van (nieuws)berichten. We doen dit op grond van gerechtvaardigd belang.
 4. Het vierde doel is de verwerking van persoonsgegevens van potentiële klanten of geïnteresseerden die hun (contact)gegevens achterlaten op onze website (via ons contactformulier). We gebruiken deze persoonsgegevens alleen om contact op te nemen en contact te houden met de betreffende personen. We doen dit op grond van (precontractuele) overeenkomst.
 5. Het vijfde doel is dat we persoonsgegevens opslaan die onze klanten op onze server(s) plaatsen, internetverkeer via onze servers, of als we een klant – veelal gedurende een korte periode – support verlenen en daarbij meekijken met de klant c.q. inloggen op het systeem van de klant. Dit opslaan, internetverkeer en deze support diensten doen we op grond van een met de klant gesloten overeenkomst.
 6. Het zesde doel is dat we logfiles bijhouden van al het dataverkeer dat via onze servers verloopt. Het kan zijn dat ook hierbij persoonsgegevens worden verwerkt.

b. Welke persoonsgegevens?

De (persoons)gegevens die we verwerken van onze klanten zijn voornamelijk:

 • naam, adres, woonplaats, land
 • KvK-nummer
 • telefoonnummer, e-mailadres
 • overeenkomsten
 • correspondentie (zoals e-mailberichten) met onze (potentiële) klanten en toeleveranciers
 • Supportmeldinge
 • financiële-, factuur,- en betalingsgegevens gerelateerd aan overeenkomsten
 • informatie over kredietwaardigheid c.q. kredietlimiet

De persoonsgegevens die wij verwerken omdat onze klanten op onze server(s) persoonsgegevens opslaan, gebruik maken van onze server(s) of omdat we bij het verlenen van supportdiensten aan onze klanten persoonsgegevens inzien zijn door ons niet concreet te specificeren. Ze zijn immers per klant weer verschillend. Veel voorkomende categorieën data zijn:

 • patiëntendossiers c.q. klantendossiers
 • personeelsgegevens
 • bedrijfsinformatie
 • internetverkeer

Uitgezonderd het internetverkeer, gaat het hier in de regel om data die voor ons niet buiten medeweten van onze klant om is in te zien omdat ze versleuteld zijn opgeslagen c.q. omdat ze alleen van uit een applicatie van onze klant toegankelijk zijn.

c. Verstrekking aan derden. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden, tenzij het gaat om hardware die wij naar de importeur of fabrikant retourneren (als dan niet wegens garantie) en op die hardware staan nog persoonsgegevens.

d. Hosting. Persoonsgegevens worden op een of meer servers opgeslagen. Die servers zijn ons eigendom. Ze staan in door ons gehuurde serverruimtes.

e. Termijnen. Wij bewaren persoonsgegevens gedurende de volgende periodes:

 • Gegevens die betrekking hebben op onze rechtspositie bewaren we gedurende een periode van iets langer dan 5 jaar.
 • Voor fiscale gegevens hanteren we de door de belastingdienst gehanteerde termijnen.
 • Onder het kopje ‘Cookies’ staat ook een bewaartermijn genoemd.
 • Gegevens die we ontvangen via het contactformulier op onze website worden verwijderd indien en zodra duidelijk is dat de hier uit voortvloeiende contacten niet tot een overeenkomst leiden.
 • Data die onze klanten via onze server opslaan bewaren wij voor de duur van de met onze klanten gesloten overeenkomsten. Het gaat om data waar wij geen eigenaar van zijn.
 • Alle logfiles worden gedurende 4 weken bewaard.

f. Van wie krijgen wij persoonsgegevens. Wij krijgen persoonsgegevens van onze (potentiële) klanten en toeleveranciers. Gegevens over kredietwaardigheid ontvangen we van een kredietinformatiebureau.

Beveiliging van persoonsgegevens Persoonsgegevens worden in een beveiligde omgeving verwerkt en binnen de Europese Unie opgeslagen. Wij hebben hiervoor op meerdere niveaus beveiligingsmaatregelen genomen. Wij evalueren periodieke de mate van beveiliging en stellen zo nodig ons beveiligingsbeleid bij.

Normen
We werken volgens de normen van ISO 27001 en NEN 7510.

Rechten van betrokkene De persoon van wie wij persoonsgegevens verwerken (de betrokkene) heeft conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming diverse rechten. Kort verwoord gaat het om het volgende.

 • Betrokken kan ons om inzage vragen van de persoonsgegevens die van hem worden verwerkt.
 • Het recht om zijn persoonsgegevens te rectificeren.
 • Het recht om wissing van persoonsgegevens te vragen.
 • Het recht op beperking van de verwerking.
 • Het recht om persoonsgegevens over te dragen.
 • Het recht om bezwaar te maken

Deze exacte inhoud van deze rechten en de eventuele beperkingen ervan, staan vermeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij houden ons aan hetgeen daar staat vermeld over deze rechten.

Klacht
Indien u meent dat uw privacyrechten worden geschonden heeft u het recht om daar een klacht over in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Datalekken
Indien een inbreuk in verband met persoonsgegevens heeft plaatsgevonden melden we dat zonder onredelijke vertraging aan de Autoriteit Persoonsgegevens, tenzij het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk in verband met persoonsgegevens een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.

Wanneer de inbreuk in verband met persoonsgegevens waarschijnlijk een hoog risico inhoud voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen delen wij de betrokkene de inbreuk in verband met persoonsgegevens onverwijld mee.

Cookies

Op deze website worden cookies gebruikt. Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van uw device (waaronder een PC, tablet of smartphone). Dat gebeurt via de webbrowser op het device. De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van De werkende website of die van een derde partij.

Op onze website worden cookies gebruikt om:

 • functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies);
 • het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies);
 • om het mogelijk te maken om onze website te delen via social media (social media cookies).

Technische of functionele cookies

Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld. Wij gebruiken de volgende technische cookies:

Analytische cookies

Daarnaast worden er op deze websitecookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, zodat wij inzicht kunnen krijgen in het gebruik van onze website en de effectiviteit van onze campagnes. Wij gebruiken de volgende analytische cookies:

 • google.com

Social media cookies

Om het mogelijk te maken voor u om onze informatie op deze website te delen via de diverse social media kanalen maken wij gebruik van de volgende cookies:

In- en uitschakelen van cookies

U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd (bekijk uw browser hulp pagina voor exacte instructies). Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die u bezoekt.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

Versie van deze privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 30 mei 2018.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website om deze te analyseren en om er voor te zorgen dat je voor jou relevante informatie en advertenties te zien krijgt. Door hiernaast op akkoord te klikken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden. Lees meer.

Akkoord
Niet akkoord