Cookie- en privacyverklaring

Techni Team ICT B.V.
Schietboom 2
3905 TD Veenendaal
KvK nummer: 30216755

Versie: 25-07-2022 versienummer 1

Contactpersoon voor privacy-zaken is de heer A. Vlot. De verdere contactgegevens zijn te vinden op de website: www.techniteam.nl.

In deze cookie- en privacyverklaring duiden wij onszelf aan met “ons”, “wij”, “we” of “onze”.

Als wij het hebben over de website dan wordt daarmee de bovengenoemde website bedoeld.

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.

Persoonsgegevens

Algemeen en doelen

Wij verwerken persoonsgegevens om verschillende redenen en teneinde een aantal doelen. Deze zijn hieronder benoemd en uitgelegd.

 1. Allereerst verwerken wij persoonsgegevens van onze klanten en toeleveranciers ter uitvoering van de overeenkomsten die wij met hen sluiten. Wij moeten immers contact onderhouden met onze klanten en toeleveranciers, een overeenkomst met hen sluiten en die uitvoeren en kunnen factureren.
 2. Ten tweede verwerken wij persoonsgegevens als we informatie van een relatie opvragen bij een kredietinformatiebureau. We doen dit op grond van gerechtvaardigd belang.
 3. Ten derde verwerken we persoonsgegevens van onze relaties voor het verzenden van (nieuws)berichten. We doen dit op grond van gerechtvaardigd belang.
 4. Ten vierde verwerken wij persoonsgegevens van potentiële klanten of geïnteresseerden die hun (contact)gegevens achterlaten op onze website (via ons contactformulier). We gebruiken deze persoonsgegevens alleen om contact op te nemen en te onderhouden met de betreffende personen. We doen dit op grond van (precontractuele) overeenkomst.
 5. Ten vijfde slaan we persoonsgegevens op die onze klanten op onze server(s) plaatsen of als we een klant – veelal gedurende een korte periode – support verlenen en daarbij meekijken met de klant c.q. inloggen op het systeem van de klant. Ook slaan we het internetverkeer via onze servers op. Dit alles doen we op grond van een met de klant gesloten overeenkomst.
 6. Ten zesde houden we logfiles bij van al het dataverkeer dat via onze servers verloopt. Het kan zijn dat ook hierbij persoonsgegevens worden verwerkt.

Welke persoonsgegevens we verwerken

De (persoons)gegevens die we verwerken van onze klanten zijn voornamelijk:

 • Naam, adres, woonplaats, land;
 • KvK-nummer;
 • Telefoonnummer, e-mailadres;
 • Overeenkomsten;
 • Correspondentie (zoals e-mailberichten) met onze (potentiële) klanten en toeleveranciers;
 • Supportmeldingen;
 • Financiële, factuur,- en betalingsgegevens gerelateerd aan overeenkomsten;
 • Informatie over kredietwaardigheid c.q. kredietlimiet.

De persoonsgegevens die wij verwerken omdat onze klanten op onze server(s) persoonsgegevens opslaan, gebruik maken van onze server(s) of omdat we bij het verlenen van supportdiensten aan onze klanten persoonsgegevens inzien, zijn door ons niet te specificeren. Ze zijn immers per klant verschillend. Veel voorkomende datacategorieën zijn:

 • Patiëntendossiers c.q. klantendossiers;
 • Personeelsgegevens;
 • Bedrijfsinformatie;
 • Internetverkeer.

Uitgezonderd het internetverkeer, gaat het hier in de regel om data die voor ons niet buiten medeweten van onze klant om is in te zien, omdat ze versleuteld zijn opgeslagen c.q. omdat ze alleen van uit een applicatie van onze klant toegankelijk zijn.

Verstrekking aan derden

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden, tenzij het gaat om hardware die wij naar de importeur of fabrikant retourneren (al dan niet wegens garantie) en waar nog persoonsgegevens op staan.

Hosting

Persoonsgegevens worden op een of meer servers opgeslagen. Die servers zijn ons eigendom. Ze staan in door ons gehuurde serverruimtes.

Termijnen

Wij bewaren persoonsgegevens gedurende de onderstaande periodes.

 • Gegevens die betrekking hebben op onze rechtspositie bewaren we gedurende een periode van iets langer dan 5 jaar.
 • Voor fiscale gegevens hanteren we de door de belastingdienst gehanteerde termijnen.
 • Gegevens die we ontvangen via het contactformulier op onze website worden verwijderd indien en zodra duidelijk is dat de hier uit voortvloeiende contacten niet tot een overeenkomst leiden.
 • Data die onze klanten via onze server opslaan, bewaren wij voor de duur van de met onze klanten gesloten overeenkomsten. Het gaat hierbij om data waar wij niet de eigenaar van zijn.
 • Alle logfiles worden gedurende 4 weken bewaard.

Van wie wij persoonsgegevens krijgen

Wij ontvangen persoonsgegevens van onze (potentiële) klanten en toeleveranciers. Gegevens over kredietwaardigheid ontvangen we van een kredietinformatiebureau.

Beveiliging van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden in een beveiligde omgeving verwerkt en binnen de Europese Unie opgeslagen. Wij hebben hiervoor op meerdere niveaus beveiligingsmaatregelen genomen. Wij evalueren de beveiliging periodiek en stellen zo nodig ons beveiligingsbeleid bij. Raadpleeg onze website voor ons Informatiebeveiligingsbeleid (www.techniteam.nl/support/downloads).

Normen

We werken volgens de normen van ISO 27001 en NEN 7510.

Rechten van betrokkenen

De persoon van wie wij persoonsgegevens verwerken (de betrokkene) heeft conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming diverse rechten. Kort verwoord gaat het om het volgende:

 • Betrokkene kan ons om inzage vragen van de persoonsgegevens die van hem worden verwerkt;
 • Het recht om zijn persoonsgegevens te rectificeren;
 • Het recht om wissing van persoonsgegevens te vragen;
 • Het recht op beperking van de verwerking;
 • Het recht om persoonsgegevens over te dragen;
 • Het recht om bezwaar te maken.

Deze exacte inhoud van deze rechten en de eventuele beperkingen ervan, staan vermeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij houden ons aan hetgeen daar vermeld staat over deze rechten.

Indien u meent dat uw privacyrechten worden geschonden, heeft u het recht om daar een klacht over in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Datalekken

Indien een beveiligingsinbreuk of datalek plaats heeft gevonden, of persoonsgegevens op een andere manier gecompromitteerd zijn, maken wij zonder onredelijke vertraging een melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens, tenzij het onwaarschijnlijk is dat de inbreuk een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.

Wanneer een dergelijk incident waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, stellen wij de betrokkene(n) op de hoogte.

Cookies

Op onze website maken wij gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat bij het bezoeken van een website door uw browser kan worden opgeslagen op uw device (waaronder een PC, tablet of smartphone) of uw device uit kan lezen. De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar onze eigen beveiligde servers of die van een derde partij.

Waar we cookies voor gebruiken

Op onze website worden cookies gebruikt om:

 • Functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies);
 • Het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies);
 • Het mogelijk te maken om onze website te delen via social media (social media cookies).

Technische of functionele cookies

Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld. Wij gebruiken de volgende technische cookies:

 • www.techniteam.nl

Analytische cookies

Daarnaast worden er op deze website cookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, zodat wij inzicht kunnen krijgen in het gebruik van onze website en de effectiviteit van onze campagnes. Wij gebruiken de volgende analytische cookies:

 • google.com

Social media cookies

Om het mogelijk te maken dat u de informatie op deze website kunt delen via de diverse sociale media kanalen, maken wij gebruik van de volgende cookies:

 • facebook.com
 • twitter.com
 • linkedin.com

In- en uitschakelen van cookies

U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd (bekijk de hulppagina van uw browser voor exacte instructies). Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die u bezoekt.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

Wijzigingen in deze cookie- en privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze cookie- en privacyverklaring aan te passen. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Versie

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25 juli 2022.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website om deze te analyseren en om er voor te zorgen dat je voor jou relevante informatie en advertenties te zien krijgt. Door hiernaast op akkoord te klikken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden. Lees meer.

Akkoord
Niet akkoord