IT Security Services

Toenemende bedreigingen van MKB-IT-systemen zijn aan de orde van de dag. Om MKB-bedrijven beter te kunnen ondersteunen biedt Techni Team Security Services aan in de vorm van security pakketten die direct of via de IT-ondersteuner kunnen worden geleverd. Afrekening vindt plaats op maandbasis tegen een integrale tariefstelling die zich het best laat omschrijven als “high value for money”. Omdat geen sprake is van lange termijn verplichtingen, wordt maximale flexibiliteit geboden.

Techni Team onderscheidt daarin een drietal niveaus van beveiliging:

 • Compliance Security
 • High Security
 • Premium Security

Heeft u interesse in de security services van Techni Team?

Compliance Security Pack

Het Compliance Security Pack voorziet in dienstverlening en het beschikbaar stellen van componenten die noodzakelijk zijn om te voldoen aan de bekende security standaarden zoals o.a. ISO 27001. Niet alleen wordt een beeld gecreëerd van het huidige beveiligingsniveau van de organisatie en de infrastructuur, maar ook wordt een directe stap gezet om toegangsbeveiliging beter te regelen. Om te voldoen aan bijvoorbeeld NEN 7510 wordt gereedschap geboden om toegang tot specifieke data te auditen. Belangrijk is tevens dat in dit pakket serieus wordt gewerkt aan het verbeteren van wat genoemd wordt de “human firewall”: het bewust zijn van gebruikers op de gevaren van ICT-fraude, -inbraak en -misbruik. Optioneel kan een interne auditor worden ingezet.

Concreet behelst het Compliance Security Pack de volgende componenten:

High Security Pack

Het High Security Pack beoogd een significante verhoging van bescherming van infrastructuur en data te realiseren. Klassiek antivirus gereedschap is in toenemende mate niet meer toereikend voor een adequate bescherming. Daarvoor zijn inmiddels alternatieve oplossing beschikbaar zoals MDR. Hiermee wordt gedrag van gebruikers en processen gemonitord en indien nodig wordt hierop gereageerd. Maar niet alleen dat, herkenning van foutief gedrag wordt door middel van kunstmatige intelligentie (AI) opgebouwd. Ook het intelligenter maken van het beheer van rechten creëert een veiliger omgeving. Daarnaast wordt nauwkeurig bijgehouden wat de gebruiker met zijn verkregen rechten heeft gedaan. Patch-management wordt geautomatiseerd waarmee de infrastructuur altijd up-to-date is en dus maximaal beveiligd.

Concreet behelst het High Security Pack de volgende componenten:

 • DNS Threat Prevention;
 • Automated Patch- and Asset management;
 • Endpoint Detection and Response (EDR);
 • Privileges and Application Control.

Premium Security Pack

Het Premium Security Pack biedt maximale bescherming van systemen en behelst een dienst waarbij sophisticated gereedschap wordt ingezet. Door voortdurend het netwerkverkeer te monitoren kunnen verdachte bewegingen snel gedetecteerd worden en indien noodzakelijk automatisch worden omgezet in concrete beschermingsacties. Middels een centraal systeem waarin alle netwerk-events worden bewaard, kunnen security-analyses worden gemaakt op basis waarvan geautomatiseerde of mens-gestuurde actie kan worden geïnitieerd. Het geheel vormt een dienst die heet: Security Operations Center (SOC), van waaruit de gehele omgeving permanent wordt bewaakt.

Naast genoemde defensieve dienstverlening kan dit pack optioneel worden uitgebreid met offensieve diensten zoals Penetratietesten en kwetsbaarheidstoetsing. Het Premium Security Pack bevat de volgende componenten:

 • Continuous Vulnerability Management;
 • Security Information and Event Management (SIEM);
 • Intrusion Detection System (IDS) / Intrusion Prevention System (IPS);
 • Security Operation Center (SOC);
 • PEN-Testing.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website om deze te analyseren en om er voor te zorgen dat je voor jou relevante informatie en advertenties te zien krijgt. Door hiernaast op akkoord te klikken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden. Lees meer.

Akkoord
Niet akkoord